Sale 35%

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

15,900 บาท

 • เรียนเคมี ม.ปลาย แบบแพ็กรวม
 • ครอบคลุมเนื้อหาเคมี ม.ปลาย ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6 ทุกเทอม
 • ความยาว 80 ชม. พร้อมตะลุยโจทย์และแนวข้อสอบเคมีสำหรับฝึกอีก 3,300 ข้อ
 • ราคาพิเศษเพียง 15,900 บาท จากราคาปกติ 24,500 บาท

มีสินค้าอยู่ 178

รหัสสินค้า: masterchem456 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

video
play-rounded-fill
05:48

.


..

รายละเอียดคอร์ส

ความยาว 116 คาบ (80 ชม.)
เรียน 1 คน ต่อ 1 USER (เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ชม. ในอายุคอร์สเรื่องละ 5 เดือน)

เทียบหลักสูตร ใหม่ คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6
—–
โจทย์รวม 3,300 คำถาม
(มีหนังสือเรียนส่งให้ถึงบ้าน)


ม.4 เทอม 1

บทนำ ความปลอดภัยและทักษะทางเคมี
สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย NFPA
การติดไฟ
การวัดปริมาณ
เลขนัยสำคัญ
การแปลงหน่วย Unit Conversion

บทที่ 1 อะตอม
ทฤษฎีและการทดลองเกี่ยวกับอะตอม
ดอลตัน ทอมสัน หลอดรังสี มิลลิแกน รัทเธอร์ฟอร์ด บอร์
อนุภาคย่อนในอะตอม
สเปกตรัม
ค่า IE และสเปกตรัม
การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Shell และ spdf
กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนและออร์บิทัล
โจทย์รวมเรื่องอะตอม
ข้อสอบเรื่องอะตอม

บทที่ 2 ตารางธาตุ
พฤติกรรมของธาตุและการเปรียบเทียบสมบัติของธาตุ
เทรนด์สมบัติของธาตุตามตาราง
เลขออกซิเดชัน
สมบัติเด่นของธาตุหมู่ 1A-8A
ธาตุแทรนซิชันและสารเชิงซ้อน
ธาตุแทรนซิชันและสารเชิงซ้อน
ธาตุกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต
โจทย์รวมเรื่องตารางธาตุ
ข้อสอบเรื่องตารางธาตุ

บทที่ 3 พันธะเคมี
การเกิดพันธะ
โมเลกุลโคเวเลนต์พื้นฐาน
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และการเกิดเรโซแนนซ์
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์และสภาพขั้ว
รูปร่างของโมเลกุลหรือไอออนต่างๆ
พลังงานพันธะโคเวเลนต์
แรงระหว่างอนุภาค
การเกิดสารประกอบไอออนิก
การเรียกชื่อสารไอออนิก
การละลายน้ำของสารไอออนิก
พันธะเคมีในสารประกอบ
สารประกอบพื้นฐาน ออกไซด์ คลอไรด์
โจทย์รวมพันธะเคมี
ข้อสอบพันธะเคมี


ม.4 เทอม 2

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
การแปลงหน่วยทางเคมี Unit Conversion
ความหมายของโมล
มวลอะตอมเฉลี่ย
ปริมาณโมลในหน่วยต่างๆ
สูตรเคมี สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล
สัดส่วนธาตุในสารประกอบ
โจทย์รวมเรื่องโมลและสูตรเคมี
ข้อสอบเรื่องโมลและสูตรเคมี

บทที่ 5 สารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลายหน่วยต่างๆ
การแปลงหน่วยความเข้มข้น ร้อยละ โมลาร์ โมแลล ppm ppb สัดส่วนโมล
การเตรียมสารละลาย
สมบัติคอลิเกทีฟ
โจทย์รวมเรื่องสารละลาย
ข้อสอบเรื่องสารละลาย

บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์
ชนิดของสมการเคมี
การดุลสมการเคมี
การเขียนผลิตภัณฑ์ในสมการเคมี
ระบบ และกฎทรงมวล
ปริมาณสารสัมพันธ์ในสมการเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
การวิเคราะห์ชนิดสารจากสมการเคมี
สารกำหนดปริมาณ
ร้อยละผลได้
ปฏิกิริยาที่มีหลายสมการ
ปริมาณสารสัมพันธ์ในระบบของผสม
โจทย์รวมปริมาณสารสัมพันธ์
ข้อสอบปริมาณสารสัมพันธ์


ม.5 เทอม 1

บทที่ 7 แก๊ส
ตัวแปรในระบบแก๊ส ความดัน ปริมาตร โมล อุณหภูมิ
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์-ลุสแซก กฎอะโวกราโด
สมการกฎของแก๊ส และกราฟความสัมพันธ์
กฎการแพร่ผ่าน
การใช้งานกฎของแก๊ส
กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์
ระบบแก๊สผสม
โจทย์รวมเรื่องแก๊ส
ข้อสอบเรื่องแก๊ส

บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)
สสารสถานะต่างๆ
สมบัติของของแข็งและของเหลว

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
พื้นฐานอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ทฤษฎีการชน
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราฯ
กฏอัตราฯ
โจทย์รวมเรื่องอัตราฯ
ข้อสอบเรื่องอัตราฯ

บทที่ 9 สมดุลเคมี
การเปลี่ยนแปลงผันกลับ
ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล
การคำนวณค่าคงที่สมดุล
สมดุลการละลายและไอออนร่วม
การรบกวนสมดุล
หลักเลอชาเตอริเย
โจทย์รวมเรื่องสมดุลเคมี
ข้อสอบเรื่องสมดุลเคมี


ม.5 เทอม 2

บทที่ 10 กรด-เบส
ทฤษฎีกรดเบส และความแรงของการแตกตัว
การแตกตัวของกรดและเบส
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบส
ค่า pH, pOH กับการแตกตัวของกรด-เบส
ปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร์
สารละลายบัฟเฟอร์
โจทย์รวมเรื่องกรด-เบส
ข้อสอบเรื่องกรด-เบส

บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
เปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของโลหะ
สมการรีดอกซ์ และครึ่งปฏิกิริยา
การดุลสมการรีดอกซ์วิธีเลขออกซิเดชัน
การดุลสมการรีดอกซ์วิธีครึ่งปฏิกิริยา
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
แผนภาพเซลล์
เซลล์กัลวานิก
เซลล์อิเล็กโทรลิติก
โจทย์รวมเรื่องไฟฟ้าเคมี
ข้อสอบเรื่องไฟฟ้าเคมี

บทเสริม (อยู่ในส่วนของข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม)
สินแร่
รัตนชาติและเซรามิกส์
อุตสาหกรรมในสายโซเดียมคลอไรด์
โจทย์รวมเรื่องอุตสาหกรรมเคมี
ข้อสอบเรื่องอุตสาหกรรมเคมี


ม.6 เทอม 1-2

บทที่ 12 โครงสร้างสารอินทรีย์
พื้นฐานเคมีอินทรีย์ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์
สูตรโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนแบะการเรียกชื่อ
โครงสร้างของสารอินทรีย์และการเรียกชื่อ
ไอโซเมอร์ของสารไฮโดรคาร์บอน
ไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน
ไอโซเมอร์กับสมบัติของสารอินทรีย์

บทที่ 13 เคมีอินทรีย์
ปฏิกิริยาของสารไฮโดรคาร์บอน
ปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชัน
การวิเคราะห์ชนิดสารจากปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
โจทย์รวมเคมีอินทรีย์
ข้อสอบเรื่องเคมีอินทรีย์

บทที่ 14 ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
แก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
ภาวะมลพิษ
โจทย์รวมเรื่องปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
ข้อสอบเรื่องผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

บทเสริม สารชีวิโมเลกุล (อยู่ในส่วนของข้อสอบวิทย์กายภาพและชีววิทยา)
คาร์โบไฮเดรต
กรดอะมิโน
พันธะเพปไทด์ และโปรตีน
กรดไขมัน กับลิพิด
การคำนวณเกี่ยวกับกรดไขมัน-ลิพิด
โจทย์รวมเรื่องสารชีวโมเลกุล
ข้อสอบเรื่องสารชีวโมเลกุล

บทที่ 15 เคมีกับการแก้ปัญหา
หลักวิทยาศาสตร์ของการทำฝนเทียม
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อแก้ปัญหา


 

1 review for คอร์สเรียนเคมี STEP UP ติวเคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6

เนื้อหา

100 %

ความเข้าใจง่าย

100 %

การจัดส่ง

100 %

Reviewed by 01 customer(s)

Sort by

 • Avatar

  pi**** pi**

  หนังสือโจทย์เป็นระบบ แบ่งเป็นชุดๆ มีทั้งพื้นฐาน โจทย์รวม และข้อสอบจับเวลา ทำให้ทบทวนและมองเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาได้ง่าย และไม่เสียเวลาเตรียมตัวสอบเอง ตั้งแต่เรียนพิเศษมา ยังไม่เคยเจอที่เรียนที่ทำหนังสือโจทย์อย่างนี้เลย ชอบมากๆ
  หนังสือเรียนมีทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเนื้อหาที่เกินหลักสูตร ซึ่งครูไกด์ให้ว่าอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ มีไทม์ไลน์ มีดัชนีคำ ใช้คำพูดที่เข้าใจได้ง่าย
  มีแอนิเมชั่น คลิปยูทูป ประกอบการสอน
  ที่นี่สอนวิธีทำข้อสอบ และซึ่งไม่มีที่ไหนสอนอย่างจริงจังตั้งแต่เรียนพิเศษมา เรียนที่นี่แล้วทำข้อสอบได้เร็วมาก (มีผลไปถึงวิชาอื่นด้วย)
  ที่นี่ใช้เวลาน้อย แต่ได้เนื้อหาครบ (เทียบกับหลักสูตร สสวท.) และยังมีเนื้อหาแถม
  ชอบเรื่องการสอบถามครู ครูตอบไลน์เร็ว สงสัยทักถามได้ทันที

  กรกฎาคม 29, 2023

Leave feedback about this

Your email address will not be published.

เนื้อหา
ความเข้าใจง่าย
การจัดส่ง