คอร์สเรียนเคมี STEP UPตะลุยโจทย์เคมีสอบเข้า ม.4


คอร์สเคมี StepUp สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 เน้นการเตรียมความพร้อมให้คุณสอบเข้า ม.4 อย่างมั่นใจ พร้อมเนื้อหาเคมีครอบคลุมตั้งแต่เคมี ม.ต้น ทุก Concept และเนื้อหาเสริมพื้นฐานเคมี ม.ปลาย อย่างชัดเจน รวมถึงข้อสอบเคมีที่มาพร้อมกับคอร์ส เพื่อให้คุณได้ฝึกตะลุยโจทย์เคมี แนวข้อสอบเคมี แบบกำจัดจุดอ่อน ทริคในการแก้โจทย์ การพลิกแพลง จับทางข้อสอบยาก และโจทย์วิเคราะห์การทดลอง ทั้งยังรวมถึงแนวข้อสอบเคมีเข้าโรงเรียนชั้นนำกว่า 500 ข้อ
สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์
เสริมพื้นเคมี ม.ปลาย
ตะลุยโจทย์เคมี 12 ชุด
โจทย์เคมีและแนวข้อสอบเคมี เข้าโรงเรียนชั้นนำกว่า 500 ข้อ
ตะลุยโจทย์เคมี แนวข้อสอบเคมี สอบเข้า ม.4

สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนเคมี ตะลุยโจทย์เคมีสอบเข้า ม.4

course-chemistry-m34-ab

ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.4

สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์

การจำแนกสาร
การแยกสาร
ปริมาณทางเคมี
การแปลงหน่วย
ทักษะการทดลอง
ความร้อน
อุณหภูมิ
ความหนาแน่น
ของเหลว
แก๊ส
ความเข้มข้น
การผสมสารละลาย
ปริมาณการละลาย
การเปลี่ยนแปลงของสาร
สมการเคมี
ชนิดของกรด-เบส
การสะเทินและเกลือ
อินดิเคเตอร์
การค้นพบอะตอม
สเปกตรัม
การจัดอิเล็กตรอน
ตารางธาตุ
ธาตุแทรนซิชัน
การกำหนดชื่อธาตุ

เสริมพื้นเคมี ม.ปลาย

อะตอม
ตารางธาตุ
พันธะเคมี
ธาตุกัมมันตรังสี
อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
แก๊สธรรมชาติ/ปิโตรเลียม
สารชีวโมเลกุล

ตะลุยโจทย์เคมี แนวข้อสอบเคมี 12 ชุด

กำจัดจุดอ่อน
ทริคแก้โจทย์พลิกแพลง
จับทางข้อสอบยาก
แนวข้อสอบเคมีวิเคราะห์การทดลอง

3,900 บาท

คอร์สเรียนเคมี STEPUPตะลุยโจทย์เคมีสอบเข้า ม.4

เหมาะกับใคร

เหมาะสมกับน้องที่
สอบเข้า ม.4
สอบแข่งขันระดับ ม.ต้น
ต้องการคะแนนเคมีสูงกว่า70%
สอบแข่งขัน
ต้องการตะลุยโจทย์เคมี และหาแนวข้อสอบเคมี
ไม่เหมาะสมกับน้องที่
น้องที่ยังไม่จบเนื้อหาวิทย์ ม.ต้น
ราคาคุ้มค่า
course-chemistry-m34-ab

คอร์สเรียนเคมี STEP UP ตะลุยโจทย์เคมี สอบเข้า ม.4

+ คอร์สเคมี สำหรับเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ
+ สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์
+ เสริมพื้นเคมี ม.ปลาย
+ ตะลุยโจทย์เคมี แนวข้อสอบเคมี 12 ชุด กำจัดจุดอ่อน, ทริคแก้โจทย์พลิกแพลง, จับทางข้อสอบยาก
+ โจทย์เคมีและแนวข้อสอบเคมีเข้า รร.ชั้นนำกว่า 500 ข้อ
+ ราคาพิเศษสุดคุ้ม ซื้อเก็บไว้ก่อนได้ ของมีจำนวนจำกัด ยังไม่เริ่มเรียน ยังไม่นับเวลา