คอร์สเรียนเคมี SPEED & TECHNICตะลุยโจทย์เคมี A-Level เทคนิค เร่งสปีด

แก้ปัญหาทำโจทย์เคมีไม่คล่อง ไม่ทันเวลา ด้วยวิธีคิด วิเคราะห์สู่คำตอบและรู้ทันคนออกสอบคำตอบลวง และโจทย์ถ่วงเวลา แนวข้อสอบเคมีใหม่ๆ กำจัดจุดอ่อนได้เทคนิคไปใช้แก้โจทย์จริงทุกสนามเพื่อให้น้องสอบได้ระดับ 3% A-Level TCAS ของประเทศ
คอร์สตะลุยโจทย์เคมีกว่า 1,200 ข้อ
พร้อมอัพคะแนนสอบ A-Level
รับมือกับแนวข้อสอบเคมีทุกแนว ทั้งโจทย์ประยุกต์
โจทย์วิเคราะห์ โจทย์วัดความเร็ว แนวข้อสอบเคมี และอื่นๆ อีกมากมาย
คอร์สเรียนเคมี ตะลุยโจทย์เคมี A-Level

สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนเคมีตะลุยโจทย์ A-Level SPEED & TECHNIC

แนวข้อสอบเคมี A-Level

คอร์สเรียนตะลุยโจทย์เคมี A-Level SPEED เร่งสปี

ภาพรวมคอร์สเคมี ตะลุยโจทย์เคมี A-Level Chemistry Speed

รู้ก่อนเรียนตะลุยโจทย์เคมี

รวมคอนเซปต์ออกสอบเคมี

อะตอม ตารางธาตุ พันธะ
โมล สารละลาย ปริมาณสารฯ แก๊ส อัตราฯ
สมดุล กรดเบส
ไฟฟ้า อินทรีย์ พอลิเมอร์

ไต่ระดับ

ชุดวอร์ม 9 ข้อ x 3ชุด
ชุดฝึกมือ 18 ข้อ x 2ชุด
ชุดเพิ่มสกิล 27 ข้อ x 3ชุด
ชุดไต่ระดับ 36 ข้อ x 2ชุด

ซ้อมมือให้คล่อง

แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 1
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 2
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 3
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 4
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 5
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 6

5,000 บาท

แนวข้อสอบเคมี A-Level

คอร์สเรียนตะลุยโจทย์เคมี A-Level TECHNIC เร่งสปีด

ภาพรวมคอร์สเคมี ตะลุยโจทย์เคมี A-Level Chemistry Technic

รู้ก่อนเรียนตะลุยโจทย์เคมี

จับทางข้อสอบเคมี 13 ชม.

ชุดที่ 1 อะตอม/ตารางธาตุ
ชุดที่ 2 พันธะ/สารประกอบ
ชุดที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์
ชุดที่ 4 แก๊ส/ของเหลว/ของแข็ง
ชุดที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชุดที่ 6 สมดุลเคมี
ชุดที่ 7 กรด-เบส
ชุดที่ 8 ไฟฟ้าเคมี
ชุดที่ 9 เคมีอินทรีย์
ชุดที่ 10 พอลิเมอร์
ชุดที่ 11 วิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล
ชุดที่ 12 ทักษะ-การทดลอง
ชุดที่ 13 ข้อสอบผสมหลายบท/บรรยาย
ชุดที่ 14 ข้อสอบผสมหลายบท/คำนวณ

ตะลุยโจทย์เคมี 6 ชม.

ตะลุยโจทย์เคมีชุด 15
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 16
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 17
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 18
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 19
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 20
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 21
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 22
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 23
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 24
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 25
ตะลุยโจทย์เคมีชุด 26

ลองสนามเคมี 9 ชม.

แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 1
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 2
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 3
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 4
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 5
แนวข้อสอบเคมี ลองสนาม 6

5,400 บาท

สมัครแพคคู่

ตะลุยโจทย์เคมี A-Level

ซื้อแยกปกติ ราคา 10,400 บาท

แพคคู่ ราคาพิเศษเพียง 8,800 บาท

คอร์สเรียนเคมี SPEED & TECHNICตะลุยโจทย์เคมี A-Level เทคนิค เร่งสปีด

เหมาะกับใคร

เหมาะสมกับน้องที่
ทำโจทย์ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดเทคนิค
ทำโจทย์ได้ แต่ทำไม่ทันเวลา
ต้องการคะแนนเคมีสูงกว่า70%
อยากหาแนวข้อสอบเคมีใหม่ๆ
สอบ A-Level สอบ TCAS
สอบแข่งขัน
ไม่เหมาะสมกับน้องที่
ยังไม่มีพื้นความรู้เคมี ม.ปลาย
ราคาคุ้มค่าที่สุด
course chemistry alevel tcas sp tn คอร์สเรียนเคมี ตะลุยโจทย์เคมี A-Level เทคนิค เร่งสปีด

คอร์สเรียนเคมี STEP UP เคมี ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 + SPEED & TECHNIC ครบชุด

+ คอร์สเคมี ม.4 ม.5 ม.6 พร้อมตะลุยข้อสอบ
+ ครบเซ็ตที่ครอบคลุมเนื้อหาเคมีตั้งแต่ ม.4 – ม.5 – ม.6 พร้อมเทคนิคอัพคะแนนให้สูงขึ้น
+ แพ็กเกจสุดคุ้ม! จ่ายเพียง 5 เล่ม แต่ได้เรียนถึง 7 เล่ม
+ ราคาพิเศษสุดคุ้ม คิดเวลาแยกกันเหมือนซื้อแยก
ราคาคุ้มค่า
course-chemistry-pack-st1-st2

คอร์สเรียนเคมีตะลุยโจทย์เคมี A-Level SPEED & TECHNIC ตะลุยโจทย์ เทคนิค เร่งสปีด

+ แพคตะลุยข้อสอบเคมี ฝึกความเร็ว + เทคนิควิธีคิด ปรนัย/อัตนัย 1,200 ข้อ สอบ A-Level ได้คะแนนสูง
+ รู้ทันแนวข้อสอบเคมีทุกแนว ทั้งข้อสอบแบบโจทย์ประยุกต์ โจทย์วิเคราะห์ โจทย์ดัก โจทย์วัดความเร็ว โจทย์ถ่วงเวลา โจทย์การทดลอง โจทย์พาอ้อม
+ สองเล่มคู่กันราคาพิเศษ คิดเวลาแยกกันเหมือนซื้อแยก
ราคาปกติ
course-chemistry-st1

คอร์สเรียนเคมีตะลุยโจทย์เคมี A-Level SPEED ตะลุยโจทย์เร่งสปีด

+ คอร์สเคมี A-Level ตะลุยโจทย์เคมี เน้นทำคล่อง ถูกต้อง ได้คำตอบเร็ว
+ คอร์สเคมีเร่งด่วนสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือคอร์สที่ #Dek67 อยากจะทบทวนก่อนสอบ
+ เทคนิคติด Speed โกยคะแนนเคมีสูง อัพคะแนนเร็วเพียง 29 ชม.
course-chemistry-st2

คอร์สเรียนเคมีตะลุยโจทย์เคมี A-Level TECHNIC ตะลุยโจทย์เร่งสปีด

+ คอร์สเคมี A-Level และ TCAS สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย
+ ตะลุยข้อสอบเคมี เทคนิคโกยคะแนนสูง เจาะลึกทุกเทคนิคลับ
+ เน้นแก้โจทย์ทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์ และพลิกแพลง เทคนิคที่จะทำให้น้องๆ สามารถทำโจทย์ได้ทุกสนามสอบ
+ คอร์สเคมีคอร์สนี้ใช้เวลา 27 ชม. ข้อสอบ 500 ข้อ
+ คอร์สนี้ใช้เทคนิควิธีคิดที่ต่อยอดจากคอร์ส Speed จึงเหมาะกับผู้ที่ผ่านคอร์ส Speed แล้ว
สมัคร 2 เล่มขึ้นไป ใช้ Coupon code 15%dis ลด 15%