Sale 31%

คอร์สเรียนเคมี ติวเคมีเร่งด่วน + ตะลุยโจทย์เคมี

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

Original price was: 18,850 บาท.Current price is: 12,950 บาท.

 • คอร์สเคมีอัพคะแนนสูงภายใน 80 ชม. เรียน 50 ชม. + ตะลุยข้อสอบ 30 ชม.
 • มีหนังสือให้ 3 เล่ม เคมีบรรยาย 9 บท คำนวณ 7 บท และฝึกสปีดข้อสอบ ราคาโปรโมชั่นเพียง 12,950 บาทเท่านั้น จากราคาปกติ 18,850 บาท
 • รวมโจทย์ข้อสอบให้ฝึกทำกว่า 2,800 ข้อ
 • จำกัดจำนวนเพียง 200 ชุดเท่านั้น

มีสินค้าอยู่ 204

คำอธิบาย

คอร์สเคมี StepUp ติวเคมีเร่งด่วน จบเคมีทุกบทใน 50 ชม.

StepUp คล่องเคมี (7 บทคำนวณ) เคลียร์เคมี (9 บทบรรยาย)

 • เคลียร์ ติวเคมี 7 บทคำนวณ ใน 26 ชม.
 • เคลียร์ ติวเคมี 9 บทบรรยาย ใน 24 ชม.คอร์ส
 • ติวเคมี ม.ปลาย A-level
 • ตะลุยโจทย์เคมีและแนวข้อสอบ 2,200 ข้อ
 • ซื้อไว้ก่อนได้ เวลาเริ่มนับเมื่อตอนเรียนครั้งแรก
 • หนังสือ Emergency StepUp ส่งฟรีถึงบ้าน

เนื้อหา

 • ปฐมนิเทศ วิธีเรียนให้ได้ผล

บทนำ ความปลอดภัยและทักษะทางเคมี  0.5 ชม.

 • สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย

บทพื้นฐาน ติวเคมีคำนวณ เนื้อหา+โจทย์ 39 ข้อ 1 ชม.

 • เลขนัยสำคัญ และการแปลงหน่วย Unit conversion

บทที่ 1 อะตอม เนื้อหา+โจทย์ 150 ข้อ 3 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 หลอดรังสี มิลลิแกน รัทเธอร์ฟอร์ด
 • Ep.03-05 อนุภาคย่อยในอะตอม สเปกตรัม ทฤษฎีของบอร์
 • Ep.06-07 ค่า IE และสเปกตรัม การจัดเรียงอิเล็กตรอน
 • Ep.08-12 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
 • Ep.03-15 รวมโจทย์อะตอม

บทที่ 2 ตารางธาตุ เนื้อหา+โจทย์ 115 ข้อ 3 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 พฤติกรรมของธาตุ
 • Ep.03-05 เปรียบเทียบสมบัติธาตุ เทรนด์ในตารางธาตุ
 • Ep.06-07 สมบัติเด่นของธาตุ และธาตุแทรนซิชัน
 • Ep.08-10 สารชเชิงซ้อน ธาตุกัมมันตรังสีและครึ่งชีวิต

บทที่ 3 พันธะเคมี เนื้อหา+โจทย์ 260 ข้อ 5.5 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 โมเลกุลโคเวเลนต์พื้นฐาน และรูปร่างโมเลกุล
 • Ep.02-03 รูปร่างโมเลกุลและสภาพขั้ว
 • Ep.04-06 รูปร่างไอออน พลังงานพันธะ โครงผลึกร่างตาข่าย
 • Ep.07 การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกและการละลายน้ำ
 • Ep.08-09 พันธะเคมีในสารประกอบ
 • Ep.10-11 สารประกอบพื้นฐาน ออกไซด์ คลอไรด์
 • Ep.12-14 รวมโจทย์พันธะเคมี

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี เนื้อหา+โจทย์ 122 ข้อ 4 ชม.

 • ภาพรวม, Ep01 ความหมายของโมล
 • Ep.02-03 มวลอะตอมเฉลี่ย ปริมาณโมล
 • Ep.04 สัดส่วนในสารประกอบ

บทที่ 5 สารละลาย เนื้อหา+โจทย์ 89 ข้อ 3 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 ความเข้มข้นของสารละลาย
 • Ep.02 การเตรียมสารละลาย
 • Ep.03 โจทย์สารละลาย
 • Ep.04-05 สมบัติคอลิเกทีฟ

บทที่ 6 ปริมาณสารสัมพันธ์ เนื้อหา+โจทย์ 201 ข้อ 4 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 สมการเคมี
 • Ep.02-03 สมการเคมีกับระบบและกฎทรงมวล
 • Ep.04-06 ปริมาณสารสัมพันธ์ ระบบแก๊ส การวิเคราะห์ชนิดสารจากสมการเคมี
 • Ep.07 สารกำหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ
 • Ep.08 ปฏิกิริยาที่มีหลายสมการเคมี

บทที่ 7 แก๊ส เนื้อหา+โจทย์ 75 ข้อ 2.5 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 กฎของแก๊ส
 • Ep.02 กฎของแก๊สและกฎการแพร่ผ่าน
 • Ep.03-04 การใช้งานกฎของแก๊ส และกราฟความสัมพันธ์
 • Ep.05 กฎของแก๊สและทฤษฎีจลน์

บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏฺิกิริยาเคมี เนื้อหา+โจทย์ 101 ข้อ 2 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทฤษฎีการชน และปัจจัยที่มีผลต่ออัตรา
 • Ep.03 กฎอัตราฯ
 • Ep.04-05 โจทย์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 9 สมดุลเคมี เนื้อหา+โจทย์ 129 ข้อ 4 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 ภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุล
 • Ep.03 การคำนวณค่าคงที่สมดุล
 • Ep.04-05 สมดุลการละลายและไอออนร่วม
 • Ep.06-07 การรบกวนสมดุล
 • Ep.08 โจทย์สมดุลเคมี

บทที่ 10 กรด-เบส เนื้อหา+โจทย์ 263 ข้อ 5 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01-02 ทฤษฎีกรดเบส สมการแตกตัว และความแรงของการแตกตัว
 • Ep.03 การแตกตัวของกรดและเบส
 • Ep.04-05 ค่า pH pOH
 • Ep.06-07 ค่า pH pOH กับการแตกตัวของกรดและเบส
 • Ep.08 ปฏิกิริยาระหว่างกรดเบส
 • Ep.09-10 การไทเทรตและอินดิเคเตอร์
 • Ep.11-12 สารละลายบัฟเฟอร์

บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี เนื้อหา+โจทย์ 134 ข้อ 3 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 เปรียบเทียบศักย์ไฟฟ้าของโลหะ
 • Ep.02 การดุลสมการรีดอกซ์
 • Ep.03 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 • Ep.04-06 รวมโจทย์ไฟฟ้าเคมี

บทที่ 12 โครงสร้างสารอินทรีย์ เนื้อหา+โจทย์ 119 ข้อ 2.5 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 การเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • Ep.02 การเรียกชื่อสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ
 • Ep.03 สูตรโมเลกุลชของสารอินทรีย์
 • Ep.04 ไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์

บทที่ 13 เคมีอินทรีย์ เนื้อหา+โจทย์ 147 ข้อ 3 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • Ep.02 ปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชัน
 • Ep.03-04 โจทย์วิเคราะห์ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
 • Ep.05-06 รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

บทที่ 14 ปิโตร-พอลิเมอร์ เนื้อหา+โจทย์ 111 ข้อ 2 ชม.

 • ภาพรวม, Ep.01 แก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียม
 • Ep.02 พอลิเมอร์
 • Ep.03-04 ภาวะมลพิษ รวมโจทย์พอลิเมอร์

บทที่ 15 เคมีกับการแก้ปัญหา เนื้อหา+โจทย์ 26 ข้อ 1 ชม.

 • ฝนเทียม
 • โจทย์เคมีวัดทักษะการแก้ปัญหา

คอร์สเคมี ตะลุยข้อสอบเคมี Chemistry Speed (29 hr)

 • รู้ก่อนเรียนตะลุยโจทย์เคมี

A รวมคอนเซปต์ออกสอบเคมี (10 hr)

 • อะตอม ตารางธาตุ พันธะ
 • โมล สารละลาย ปริมาณสารฯ แก๊ส อัตราฯ
 • สมดุล กรดเบส
 • ไฟฟ้า อินทรีย์ พอลิเมอร์

B ไต่ระดับ (8 hr)

 • ชุดวอร์ม 9 ข้อ x 3ชุด
 • ชุดฝึกมือ 18 ข้อ x 2ชุด
 • ชุดเพิ่มสกิล 27 ข้อ x 3ชุด
 • ชุดไต่ระดับ 36 ข้อ x 2ชุด

C ซ้อมมือให้คล่อง (11 hr)

 • ลองสนาม 1
 • ลองสนาม 2
 • ลองสนาม 3
 • ลองสนาม 4
 • ลองสนาม 5
 • ลองสนาม 6

โจทย์ฝึกและข้อสอบ 2,200 ข้อ ครบทุกบท (เน้นวิเคราะห์/ประยุกต์)

———-

คอร์สตะลุยโจทย์ 29 ชม.

เทคนิคแก้โจทย์ข้อสอบแนว A-level  700 ข้อ (ฝึกความเร็วในการหาคำตอบ)

———

อายุคอร์สเล่มละ 5 เดือน (มี 3 เล่ม แต่ละเล่มนับเวลาแยกกัน)

รับจำนวนจำกัด

1 review for คอร์สเรียนเคมี ติวเคมีเร่งด่วน + ตะลุยโจทย์เคมี

เนื้อหา

100 %

ความเข้าใจง่าย

100 %

การจัดส่ง

100 %

Reviewed by 01 customer(s)

Sort by

 • Avatar

  Na*******

  เนื้อหากับเวลาเรียนแปรผกผันกันสุดๆครับ 🤣 เวลาเรียนน้อยก็จริง แต่เนื้อหาครบถ้วน มีรายละเอียดยิบย่อยที่ควรรู้เต็มไปหมด บางบทแอบสอนเกินหลักสูตรเลยด้วยซ้ำ5555 มีเทคนิคการคิดเลขเวลาทำข้อสอบ บางข้อแทบไม่ต้องจับปากกาทดเลขก็ตอบได้เลย ส่วนตัวผมเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับวิชาอื่นได้หลายวิชาเลย เรียนวิชาเดียวกะเอาคุ้มอะ5555

  ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เลยเพราะเห็นว่าเวลาเรียนมันค่อนข้างน้อย นึกว่าจะสอนแค่รวบรัด ไม่ลงรายละเอียดมาก สรุปคือใช้เวลาเรียนน้อย เนื้อหาละเอียดสุดๆ แถมมีเวลาเหลือไว้เก็บเนื้อหาวิชาอื่นได้อีกเยอะ วิธีการสอนของครูทำให้เข้าใจประเด็นสำคัญของแต่ละบทได้เร็ว รู้ว่าต้องเก็งจุดไหน จุดไหนที่จะออกสอบ มีตรงไหนไม่เข้าใจก็ทักไปถามครูโดยตรงได้เลย เป็นกันเองสุดๆ(ครูตอบแชทไวมากกก)

  กรกฎาคม 24, 2023

Leave feedback about this

Your email address will not be published.

เนื้อหา
ความเข้าใจง่าย
การจัดส่ง