ตัวอย่างคอร์สในหน้านี้ตัดมาจากแต่ละคอร์ส

เพื่อให้เห็นรูปแบบการเรียนเท่านั้น..

สำหรับผลลัพธ์จากการเรียนวิธีนี้..น้องจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อ..
.
1. ได้ใช้หนังสือที่ออกแบบมาให้เรียนคู่กับคลิปเรียนในคอร์ส (น้องจะได้รับหลังสมัครเรียน)
2. ทำตามวิธีที่ครูบอกใน “เทคนิค (ลับ)” ก่อนเริ่มเรียน
.
ถ้าน้องไม่อยากพลาดอะไรสำคัญ ครูแนะนำให้ดูคลิปหน้านี้แบบไม่ข้าม
.
น้องจะได้รู้วิธีที่จะเปลี่ยนสมอง เหมือนน้องได้สมองเวอร์ชั่นใหม่ ที่ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่า

สไตล์การเรียน/การสอน

เนื้อหา | โจทย์ | ราคา

ตัวอย่างคอร์สสอบเข้า ม.4

ตัวอย่าง m4.1 “ภาพรวมเรื่องอะตอมและตารางธาตุ”

ตัวอย่าง m4.2  “unit coversion และการนำไปใช้แก้โจทย์”

ตัวอย่าง m5.1 “แก๊ส เรื่องที่ผสมระหว่างเคมีบรรยายและคำนวณ”

ตัวอย่าง “ข้อสอบสมดุลเคมี”

ตัวอย่าง “โจทย์พลิกแพลง”

ตัวอย่างคอร์สพิเศษ ติวสอวน. “จุดหลอกที่ออกสอบทุกปี”

ตัวอย่างเทคนิค “การคิดที่ไม่มีที่ไหนสอน” (มีอยู่ในทุกคอร์ส)