ตัวอย่างคอร์สในหน้านี้ตัดมาจากแต่ละคอร์ส
.

เพื่อให้เห็นรูปแบบการเรียนเท่านั้น..

สำหรับผลลัพธ์จากการเรียนวิธีนี้..ท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อ..
.
1. ได้ใช้หนังสือที่ออกแบบมาให้เรียนคู่กับคลิปเรียนในคอร์ส (ซึ่งท่านจะได้รับหลังสมัครเรียน)
2. นำวิธีที่ครูบอกใน “บทปฐมนิเทศ” ก่อนเริ่มเรียนมาทำตามระหว่างเรียน
.
สิ่งที่ท่านจะได้หลังสมัครเรียน อธิบายไว้ในคลิปแรก
.
ถ้ารู้สึกว่าใช่.. ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการ ทำไมไม่ลองดูละครับ
.
ท่านจะได้รู้วิธีเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ไปถึงระดับ 90% และขึ้นไปเป็น 10% บนของประเทศทันที
.


 

เนื้อหา | โจทย์ | สไตล์การเรียน | ราคา

ตัวอย่างคอร์สสอบเข้า ม.4

ตัวอย่าง m4.1 “ภาพรวมเรื่องอะตอมและตารางธาตุ”

ตัวอย่าง m4.2  “unit coversion และการนำไปใช้แก้โจทย์”

ตัวอย่าง m5.1 “แก๊ส เรื่องที่ผสมระหว่างเคมีบรรยายและคำนวณ”

ตัวอย่าง “ข้อสอบสมดุลเคมี”

ตัวอย่าง “โจทย์พลิกแพลง”

ตัวอย่างคอร์สพิเศษ ติวสอวน. “จุดหลอกที่ออกสอบทุกปี”

ตัวอย่างเทคนิค “การคิดที่ไม่มีที่ไหนสอน” (มีอยู่ในทุกคอร์ส)