(โปรโมชั่นพิเศษเพียง 50 ชุด)

course-chemistry-top

คอร์สเรียนเคมี STEP UPติวเคมี ม.ปลาย 4-5-6 แยกรายเรื่อง

คอร์สเคมี StepUp เคมี ม.4 ม.5 ม.6 Basic-Advance ให้แน่นพื้นฐาน สร้างระบบความคิด เน้นฝึกการแก้โจทย์ครบทุกบท ให้ทำข้อสอบได้คล่อง ดันคะแนนสู่ระดับท็อป พร้อมโจทย์วิเคราะห์/ประยุกต์ โจทย์แข่งขัน เพื่อให้พร้อมทำคะแนนสูงในทุกสนามสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่ เคมี ม.4, เคมี ม.5, เคมี ม.6
ครบทุกเรื่องที่ออกสอบ
เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน – สอบแข่งขัน
ตะลุยโจทย์เคมี และแนวข้อสอบเคมี มากถึง 3,300 ข้อ
สั่งซื้อ 3 เล่มขึ้นไป ใช้โค๊ด SEPT10LIMITED ลด 10%
สั่งซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ใช้โค๊ด SEPT20LIMITED ลด 20%
สั่งซื้อ 7 เล่มขึ้นไป ใช้โค๊ด SEPT30LIMITED ลด 30%
คอร์สแยกทั้งหมดมีจำนวนจำกัดเพียง 50 ชุดเท่านั้น
*รับหนังสือ TOP ฟรี (เฉพาะการสั่งซื้อครั้งแรก)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 01 02 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

อะตอม-ตารางธาตุ

+ เนื้อหา+โจทย์ 420 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 39 Ep. รวม 11 ชม. (ชีท 68 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 20 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 03 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

พันธะเคมี

+ เนื้อหา+โจทย์ 345 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 20 Ep. รวม 7 ชม. (ชีท 32 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 14 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 04 05 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

โมลและสูตรเคมี-สารละลาย

+ เนื้อหา+โจทย์ 320 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 14 Ep. รวม 10 ชม. (ชีท 56 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 20 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 06 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

ปริมาณสารสัมพันธ์

+ เนื้อหา+โจทย์ 260 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 12 Ep. รวม 6 ชม. (ชีท 40 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 12 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 07 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

แก๊ส

+ ตะลุยโจทย์ 160 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 12 Ep. รวม 4 ชม. (ชีท 20 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 7 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 08 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

+ เนื้อหา+โจทย์ 149 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 8 Ep. รวม 3 ชม. (ชีท 36 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 6 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 09 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

สมดุลเคมี

+ เนื้อหา+โจทย์ 239 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 14 Ep. รวม 6 ชม. (ชีท 44 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 12 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 10 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

กรด เบส

+ เนื้อหา+โจทย์ 321 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 17 Ep. รวม 8 ชม. (ชีท 48 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 16 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 11 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

ไฟฟ้าเคมี

+ เนื้อหา+โจทย์ 179 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 9 Ep. รวม 4 ชม. (ชีท 32 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 8 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 12 13 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

เคมีอินทรีย์

+ เนื้อหา+โจทย์ 375 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 17 Ep. รวม 8 ชม. (ชีท 40 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 16 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 14 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

ปิโตรพอลิเมอร์

+ เนื้อหา+โจทย์ 140 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 5 Ep. รวม 2 ชม. (ชีท 20 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 4 ชม. (อายุ 5 เดือน)
คอร์สเรียนเคมี ม.ปลาย
StepUp 15 front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

สารชีวโมเลกุล

+ เนื้อหา+โจทย์ 240 คำถาม
+ ตั้งแต่พื้นฐาน-ข้อสอบแข่งขัน
+ 10 Ep. รวม 5 ชม. (ชีท 36 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 10 ชม. (อายุ 5 เดือน)
ตะลุยโจทย์ A-Lvevl
SPEED A front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

SPEED-A สรุปจุดออกสอบ A-level

+ เช็คทุกคอนเซปต์ครบทุกบท
+ ตะลุยโจทย์ 256 คำถาม
+ 5 Ep. รวม 11 ชม. (ชีท 56 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 18 ชม. (อายุ 5 เดือน)
ตะลุยโจทย์ A-Lvevl
SPEED B front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

SPEED-B ไต่ระดับ-อัพคะแนน A-level

+ ไต่ระดับ-อัพคะแนน A-level
+ ตะลุยโจทย์ 240 คำถาม
+ 8 Ep. รวม 8 ชม. (ชีท 68 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 12 ชม. (อายุ 5 เดือน)
ตะลุยโจทย์ A-Lvevl
SPEED C front คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท

SPEED-C ลองสนาม ซ้อมสอบจริง

+ ฝึกเทคนิคกับข้อสอบ A-level 6 ฉบับ
+ ตะลุยโจทย์ 270 คำถาม
+ 6 Ep. รวม 11 ชม. (ชีท 80 หน้า)
+ ใช้เวลาเรียนจริง 20 ชม. (อายุ 5 เดือน)

ที่มาคอร์สแยกบท (ปกขาว) แยกมาจากคอร์สหลักรายเทอม

compare m4 1 คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท
compare m4 2 คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท
compare m5 1 คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท
compare m5 2 คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท
compare m6 1 คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท
compare spd คอร์สเรียนเคมี StepUp แยกบท