เคมี ม.6 เทอม1

4,900.00฿

Available!

Categories: , SKU: masterchem6

Description

เริ่มเรียนได้ 5 พ.ค.63 (ส่งหนังสือ, เปิดเรียน)

เนื้อหา
โครงสร้างสารอินทรีย์
เคมีอินทรีย์
ปิโตรพอลิเมอร์
สารชีวโมเลกุล

โจทย์ 700 ข้อ

Intro m6-1

Intro m6-1