StepUp สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์

2,600.00฿

Available!

Category: SKU: StepUp34A

Description

เริ่มเรียนได้ ก.ค.63

รายละเอียดคอร์ส สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์

01 การจำแนกสาร
02 การแยกสาร
03 ปริมาณทางเคมี
04 การแปลงหน่วย
05 ทักษะการทดลอง
06 ความร้อน
07 อุณหภูมิ
08 ความหนาแน่น
09 ของเหลว
10 แก๊ส
11 ความเข้มข้น
12 การผสมสารละลาย
13 ปริมาณการละลาย
14 การเปลี่ยนแปลงของสาร
15 สมการเคมี
16 ชนิดของกรด-เบส
17 การสะเทินและเกลือ
18 อินดิเคเตอร์
19 การค้นพบอะตอม
20 สเปกตรัม
21 การจัดอิเล็กตรอน
22 ตารางธาตุ
23 ธาตุแทรนซิชัน
24 การกำหนดชื่อธาตุ

พร้อมโจทย์และข้อสอบเข้า รร.ดัง กว่า 200 ข้อ