คลิปเรียนในหน้านี้

ตัดมาจากคอร์ส StepUp ม.4-6 (เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นรูปแบบการเรียนเท่านั้น)

คอร์สมาตรฐาน จบเคมี ม.ปลาย ทุกบท ใน 77 ชม.
พร้อมโจทย์ฝึก+ข้อสอบ 3,300 ข้อ
(จบของแต่ละเทอมใน 15 ชม.)

อัปเดตบทใหม่!
ตามหลักสูตรและการสอบในปัจจุบัน

.


ผลลัพธ์จากการเรียนวิธีนี้

คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อ..
.
1. ใช้หนังสือที่ออกแบบมาให้ในคอร์ส (ได้รับหลังสมัคร)
.
2. เรียนตามขั้นตอนใน “บทปฐมนิเทศ”  (เลื่อนลงมาอีกนิดจะเจอคลิปปฐมนิเทศอย่างย่อ)
..

.

ถ้าคุณกำลังตามหาเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 4 เท่า
.
ทำไมไม่ลองเรียนที่นี่ดูล่ะครับ

PART 2 | บทนำ (8 หน้าถัดจากสารบัญ)

โจทย์ฝึกในคลิปนี้ให้น้องๆจดลงกระดาษก่อนเรียน (แนะนำ! เว้นที่ว่างระหว่างข้อ สำหรับเขียนสิ่งที่จะเรียนด้วย)


EX.    5.0 USD → ? THB                         24.0 kg →  ? lbs

1.     50 g → ? kg

2.     0.280 g →  ? mg

3.     240 mL →  ? L

4.     24 L →  ?  m3

5.     56.0 cm3 →  ? dm3

6.     22400 cm3 →  ? m3

7.     30 cal →  ? J

8.     84 kJ →   ? cal

9.     525 nm →  ? m

10.   9.4×10-7 m →  ? nm

11.   0.200 mg →  ? μg

12.   5 day →  ? min

13.   น้ำแข็งมีความหนาแน่น 0.920 g/mL น้ำ 200 mL จะทำน้ำแข็งได้กี่ mL

14.   โค้กมีความหนาแน่น 1.05 g/mL มีน้ำตาล 10.5%w/v โค้กครึ่งลิตรหนักกี่กรัม และดื่มโค้กครึ่งลิตรจะได้น้ำตาลกี่กรัม

15.   เป็บซี่มีความหนาแน่น 1.04 g/mL มีน้ำตาล 7.0%w/v เป็บซี่ 410 mL หนักกี่กรัม และดื่มปริมาณนี้จะได้น้ำตาลกี่กรัม

16.   นม 1 กล่อง มีแคลเซียม 300 mg ถ้าต้องการแคลเซียมเฉลี่ยวันละ 1200 mg ใน 1 สัปดาห์ต้องดื่มนมกี่กล่อง

17.   แสงมีความเร็ว 3×108 m/s ใน 1 ชั่วโมงแสงเดินทางได้กี่ไมล์ (5 mile = 8 km)

 

18.   ค่าฝุ่นละเอียดในโรงเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 30 μg /m3 ถ้าเราสูดหายใจนาทีละ 6.0 L อยู่โรงเรียนวันละ 8 ชั่วโมง ใน 1 เทอม ไปเรียน 100 วัน จะได้รับฝุ่นระหว่างอยู่โรงเรียนเข้าสู่ร่างกายเทอมละกี่ mg

 

19.    DensityAu 19.3 g/cm3 →  ? kg/m3

20.    น้ำจำนวนหนึ่งมีความจุความร้อน 90 cal/oC คิดเป็นกี่ J/oF

 

(เปิดหน้านี้ค้างนานๆ แล้วคลิปไม่เล่น ให้กดรีเฟช หรือ CTRL+F5)

เขียนโจทย์ 19 ข้อนี้ ลงในกระดาษก่อนเริ่มเรียน  (แนะนำ! เว้นที่ว่างระหว่างข้อ สำหรับเขียนสิ่งที่จะเรียนด้วย)

วิธีแปลงหน่วย Single Unit Conversion

1.  ถ้าเงิน 1 USD แลกเป็นเงินไทยได้ 35 บาท แล้วเงิน 7,000 บาท เท่ากับกี่ USD

2.  ถ้าเงิน 10,000 วอน เท่ากับ เท่ากับ 9 USD ไก่ทอดราคา 2,000 วอน คิดเป็นกี่บาท

3.  เวลา 2,880 นาที คิดเป็นกี่วัน

4.  มวล 5 mg คิดเป็นกี่กิโลกรัม

5.  ความดัน 1140 mmHg เท่ากับกี่บรรยากาศ

6.  แก๊สปริมาตร 100 cm3 เท่ากับกี่ลิตร

7.  น้ำ 0.25 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับกี่ cm3

8.  ถ้าเหล็กมีความหนาแน่นเป็น 6.5 เท่าของน้ำ เหล็กหนัก 19.5 kg จะมีปริมาตรกี่ cm3

9.  ก๊าชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 20 g/m3 ที่ภาวะเดียวกัน ถ้าแก๊สนี้หนัก 30 g จะมีปริมาตรกี่ m3

10.  ของเหลวชนิดหนึ่งมีความถ่วงจำเพาะ 1.2 ของเหลวนี้ 60 g จะมีปริมาตร cm3

 

วิธีแปลงหน่วย Double Unit Conversion

11.  แสงมีความเร็ว 3×108 m/s จงเปลี่ยนหน่วยจาก m/s เป็น mile/day   (กำหนดให้ 8000 m = 5 mile)

12.  รถแล่นด้วยความเร็ว 90 km/hr จงเปลี่ยนหน่วยจาก km/hr ให้เป็น m/s

13.  ฟาร์มนมแห่งหนึ่งมีโคนม 200 ตัว และวัวหนึ่งตัวให้นมเฉลี่ย 100 ลิตรต่อ สัปดาห์ น้ำนมที่ผ่านกระบวนการแล้วจะนำมาบรรจุขวดขนาดครึ่งลิตรแล้วส่ง ขายให้ร้านค้าต่างๆ โดยได้กำไรขวดละ 1.40 บาท ฟาร์มนี้ได้กำไรวันละกี่บาท

14.  ของเหลวที่มีความหนาแน่น 0.8 g/cm3 จะมีความหนาแน่นเท่าใดในหน่วย kg/m3

15.  แป้ง 200 กรัม ทำขนมเค้กได้ 6 ชิ้น เค้กจะบรรจุใส่กล่องๆละ 12 ชิ้น เราสามารถทำขนมเค้กโดยใช้แป้งกี่กิโลกรัมต่อหนึ่งกล่อง

16.  รถคันหนึ่งใช้น้ำมันดีเซล 1 ลิตร (ราคาลิตรละ 25 บาท) วิ่งได้ระยะทาง 16 km ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางด้วยรถคันนี้ไมล์ละกี่ USD (8000 เมตร = 5 ไมล์ และ 1 USD = 35 บาท)

17.  ถ้าในแต่ละวันต้องหุงข้าว 420 กรัม ข้าวสารกระสอบละ 140 กิโลกรัม อัตราการบริโภคข้าวเป็นกี่กระสอบต่อปี

18.  ระบบรักษาความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นหนึ่งใช้ถุงลมนิรภัย 8 ลูก ในถุงลมนิรภัย 1 ลูกจะบรรจุโซเดียมเอไซด์ 60 กรัม ในการผลิตรถยนต์รุ่นนี้จำนวน 2000 คัน ต้องใช้โซเดียมเอไซด์กี่ตัน

 

19.  แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกใช้เวลา 8 นาที จงหาว่าใน 1 ปี แสง เดินทางได้กี่ไมล์ (กำหนดความเร็วแสง 3×108 m/s)

 


(เปิดหน้านี้ค้างนานๆ แล้วคลิปไม่เล่น ให้กดรีเฟช หรือ CTRL+F5)

PART 3 | แจ้งแก้ไข/โน้ตเพิ่ม

แก้ไข Ex.7-1 ตามรูปนี้ ตรงลูกศรแดง

แก้สัญชาตินักวิทยาศาสตร์ตามตัวสีแดง

และหน้า 58 ธาตุที่ขีดเส้นใต้สีแดง

ประกาศ IUPAC แจ้งเปลี่ยนความหมายค่า EA ใหม่

ในเล่ม TOP หน้า 65-66 ให้ดูคำอธิบายตามตัวสีแดง (และจดเพิ่มลงในหนังสือเอง)

 

 

คำถามที่ถามกันมาว่า มีผลต่อข้อสอบไหม?

ให้แยกเป็น 2 ประเด็น

  • ถ้าพูดกันถึงเครื่องหมาย บวกลบ
    โจทย์ปี 61 ลงไป ยึดตามความหมายเก่า
    โจทย์ 62 ขึ้นไป ยึดตามความหมายใหม่
  • ถ้าพูดกันเรื่องเทรนด์ ไม่ว่าจะความหมายเก่าหรือใหม่ ก็ใช้คำพูดเดียวกัน คือ จากซ้ายไปขวา แนวโน้มค่า EA จะเพิ่มขึ้น (ตามนิยามเก่าก็คือเป็นลบมากขึ้น ตามนิยามใหม่ก็คือเป็นบวกมากขึ้น)

แก้สารในสมการตามตัวสีแดง

แก้ตรงเครื่องหมายให้เป็นตามที่ขีดเส้นใต้สีแดง

หน้า 245-246 แก้ประจุของ Fe ให้เป็นตามตัวแดงในรูป

 

หน้า 255 แก้เลขยกกำลังตามตัวสีแดง

หน้า 280 แก้ไขตามตัวแดงในรูป

 

หน้า 290 แก้ตามที่ขีดเส้นใต้สีแดง

เพิ่มเลขดุลสมการตามลูกศรสีแดง

ตรงลูกศรสีเขียว

แก้จาก 1-methylpropene เป็น 2-methylpropene ตามรูป

 

และจาก 1,1,3-trimethylcyclopropane เป็น 1,1,2-trimethylcyclopropane

หน้า 399 ตามที่ขีดเส้นใต้สีแดง

  • ที่ internal alkyne ตรงชื่อสาร
  • ที่ terminal alkyne ตรง H แก้เป็นไม่มีเลขห้อย

หน้า 411 แก้ Ex.59-3 บรรทัดสุดท้าย ตรงที่ขีดเส้นใต้สีแดง แก้ให้เป็นตามรูป

 

แก้ Ex.59-4 ให้เป็นตามตัวสีแดงข้างบนและข้างล่าง

แก้หัวตาราง จากคำว่า “มอนอเมอร์” เป็น “พอลิเอมร์” ตามลูกศรแดง

คลิปพิเศษเสริมเนื้อหาในเล่ม TOP

*โจทย์ในคลิปให้น้องจดลงสมุดระหว่างเรียน..บางช่วงจะให้ลองคิดหาคำตอบเองก่อนดูเทคนิคจากครู เพื่อให้น้องได้ประโยชน์เต็มที่ (สำหรับตัวโจทย์เวอร์ชันเต็มทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือประกอบคอร์ส StepUp)

.

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
.
.


มีเทคนิคอีกมากรอคุณอยู่ในคอร์ส StepUp:

เนื้อหา | โจทย์ | สไตล์การเรียน | ราคา