น้องเสียเวลาไปมากเท่าไหร่แล้ว

กับวิธีเรียนที่ไม่ได้ผล

น้องจะรู้ก่อน เก่งก่อน

หรือจะรู้ทีหลัง แล้วเสียที่นั่ง

คณะที่อยากเรียนไป…