StepUp สอบเข้า ม.4

3,900.00฿

Available!

Categories: , SKU: StepUp34AB

Description

รายละเอียดคอร์ส เคมี สอบเข้า ม.4

สรุปเคมี ม.ต้น 24 คอนเซปต์

01 การจำแนกสาร
02 การแยกสาร
03 ปริมาณทางเคมี
04 การแปลงหน่วย
05 ทักษะการทดลอง
06 ความร้อน
07 อุณหภูมิ
08 ความหนาแน่น
09 ของเหลว
10 แก๊ส
11 ความเข้มข้น
12 การผสมสารละลาย
13 ปริมาณการละลาย
14 การเปลี่ยนแปลงของสาร
15 สมการเคมี
16 ชนิดของกรด-เบส
17 การสะเทินและเกลือ
18 อินดิเคเตอร์
19 การค้นพบอะตอม
20 สเปกตรัม
21 การจัดอิเล็กตรอน
22 ตารางธาตุ
23 ธาตุแทรนซิชัน
24 การกำหนดชื่อธาตุ

เสริมพื้นเคมี ม.ปลาย

01 อะตอม
02 ตารางธาตุ
03 พันธะเคมี
04 ธาตุกัมมันตรังสี
05 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
06 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
07 แก๊สธรรมชาติ/ปิโตรเลียม
08 สารชีวโมเลกุล

 

ตะลุยข้อสอบ 12 ชุด

– กำจัดจุดอ่อน
– ทริคแก้โจทย์พลิกแพลง
– จับทางข้อสอบยาก
– โจทย์วิเคราะห์การทดลอง

โจทย์และข้อสอบเข้า รร.ชั้นนำกว่า 500 ข้อ