TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

TBAT (Thai Bio Admission Test) คือแบบทดสอบมาตรฐานจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬา สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

dekwiz เคมีครูกุ๊ก TBAT ข้อสอบจุฬา คืออะไร 1 TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

TBAT เป็นข้อสอบใหม่สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 วิชา คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ นักเรียนควรศึกษาข้อมูล รูปแบบข้อสอบ และแนวทางการเตรียมตัวสอบ TBAT เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ TBAT

dekwiz เคมีครูกุ๊ก TBAT ข้อสอบจุฬา คืออะไร 2 TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

TBAT ประกอบไปด้วย 3 วิชาหลัก ดังนี้

 • วิชาฟิสิกส์ (Physics) จำนวน 30 ข้อ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 • วิชาเคมี (Chemistry) จำนวน 55 ข้อ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 • วิชาชีววิทยา (Biology) จำนวน 55 ข้อ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

dekwiz เคมีครูกุ๊ก TBAT ข้อสอบจุฬา คืออะไร 3 TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

ข้อสอบ TBAT เหมาะกับใคร? 

เหมาะกับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ (B.M. English Program) จำเป็นต้องสอบ TBAT

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์

รูปแบบการสอบ TBAT

 • สอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ยื่นสมัครสอบในหลักสูตรนานาชาติ 
 • จัดสอบเป็นรูปแบบกระดาษ (PBT-Paper based test)
 • จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เริ่มสอบเดือนกรกฎาคม 2567 (ปีนี้เป็นครั้งแรก) 

ค่าสมัครสอบ : จะอยู่ที่ 1,600 บาท

คะแนนเต็ม : 2,400 คะแนน

ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

คะแนนสอบจะถูกส่งไปยังหลักสูตรที่ผู้สมัครต้องการสมัครโดยตรง

สามารถดูรายละเอียดสอบ TBAT เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

จากสัดส่วนจำนวนข้อสอบแต่ละวิชาจะเห็นได้ว่าวิชาเคมีก็มีจำนวนข้อที่เยอะเหมือนกันครับ ถ้าหากน้องๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สเคมีที่จะช่วยอัปคะแนนสอบนี้ให้สูงขึ้นได้ สามารถดูรายละเอียดคอร์สเคมีครูกุ๊กที่เหมาะกับความต้องการของน้องๆ ได้ครับ

dekwiz เคมีครูกุ๊ก TBAT ข้อสอบจุฬา คืออะไร 4 TBAT ข้อสอบใหม่จากจุฬาคืออะไร ใครต้องใช้ มีวิชาไหนบ้าง?

ดูรายละเอียดคอร์สเคมีครูกุ๊กทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @dekwiz

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย