DekWiz Studio | เคมีครูกุ๊ก

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอร์สเรียนออนไลน์ และหนังสือเรียนวิชาเคมี สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ให้ Effective Learning (ผลลัพธ์เทียบกับเวลาที่ใช้เรียน) สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

 

9 Soi Bangwaek 2 Yak 7 Kuhasawan Phasrijaroen Bangkok

Tel. 090-614-5454 , 063-589-6969
Line ID: @chemdekwiz (มี @)

 

 

 

ครูกุ๊ก คือใคร
ทศสิน อินทโรจน์

 

ประวัติการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประวัติการสอน
เคมีครูกุ๊ก สยามสแควร์ ซอย 6 (2552)
ช่องยูทูบ Wizace Chembook เรียนเคมีออนไลน์ (2553)
เคมีครูกุ๊ก สยามสแควร์ ซอย 2 (2554)
คอร์สออนไลน์ wizace.com (2560)
คอร์สออนไลน์ dekwiz.com (2562)

 

วิทยากร/ครูพิเศษ
– โรงเรียนคลองเตยวิทยา (ร่วมกับ ช่อง 3 และศูนย์หนังสือจุฬาฯ)
– โรงเรียนกวดวิชาปัญญาประสิทธิ์ (Able Academy)
– โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง
– โรงเรียนตราษตระการคุณ
– โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
– โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
– โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
– โรงเรียนสวนศรีวิทยา
– โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

 

ผลงานหนังสือ
ผ่าข้อสอบเจาะโจทย์วิชาเคมี (2553)
เคมีมัธยมปลาย ภาคบรรยาย-ทฤษฎี (2554)
เคมีมัธยมปลาย ภาคคำนวณ-เทคนิค (2555)
เผยข้อสอบตอบโจทย์เคมี (2555)
CHEMEASY บทสรุปเคมีมัธยมปลาย (2556)
CHEMWORK รวมโจทย์ข้อสอบคุณภาพวิชาเคมี (2556)
หัวใจเคมี 1 (2556)
หัวใจเคมี 2 (2557)
ครูเคมีหมายเลข 8 (2558)
ครูเคมีหมายเลข 9 (2558)
ครูเคมีหมายเลข 14 (2558)
CliMAX Chem อ่านให้ตรงข้อสอบ (2559)
ติวเข้มเคมีตัว TOP (2563)
……
จัดจำหน่ายทั่วประเทศโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯแล้วกว่า 200,000 เล่ม

 

ขอบพระคุณ
ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ผม เพื่อให้ผมได้นำสิ่งนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั้งจากการเรียนประถม มัธยม ปริญญาบัณฑิต ค่ายหรือโครงการต่างๆของ สวทช. สอวน. สสวท. คอร์สเรียน/คอร์สสัมนาต่างๆ รวมถึงผู้ให้ความรู้ผ่านหนังสือหรือเว็บไซต์ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไปจนถึงครูในทางธรรมทุกท่าน

 

ขอขอบคุณความรู้จาก
Brian Greene
David H. Hansson
Jason Overby
Jason Fried
Jay Burrenson
Keith Johnson
Ken Robinson
Lawrie Ryan
Lou Aronica
Penny Le
Raymond Chang
Sean Carroll
Serway Jewett

allmedicalstuff.com
atom.rmutphysics.com
astroeducation.com
bbc.co.uk
brilliant.org
britannica.com/science
chemteacher.chemeddl.org
chemed.chem.purdue.edu/genchem
chemguide.co.uk
chemistry.stackexchange.com
chemistryviews.org
chem.flas.kps.ku.ac.th
chem.fsu.edu/chemlab
chem.libretexts.org
chem.science.cmu.ac.th
chem.ucla.edu
ch.ic.ac.uk/vchemlab
compoundchem.com
courses.lumenlearning.com/introchem
electron.rmutphysics.com
en.wikipedia.org
generalchemistrylab.blogspot.com
globalplasticsheeting.com
history.com
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
insula.com.au
khanacademy.org/science
masterorganicchemistry.com
metalpedia.asianmetal.com
middleschoolchemistry.com
mwit.ac.th
nstda.or.th
onlinebiologynotes.com
organicmystery.com
origins.osu.edu/milestones
plasticsinsight.com
quora.com
scimath.org
socratic.org
teacher.pas.rochester.edu
thaioilgroup.com
th.wikipedia.org
thoughtco.com

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สทศ.
สสวท.
สอวน.
สวทช.

 

ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย
เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์และในเพจเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือประสบการณ์เฉพาะบุคคลของผู้จัดทำเท่านั้น การนำไปปฏิบัติและผลลัพธ์ ขึ้นกับความรับผิดชอบของผู้นำไปใช้ มิอาจนำข้อมูลไปอ้างอิงตามกฎหมายได้

ข้อกำหนดการเข้าใช้งานระบบเรียนออนไลน์

1. เว็บไซต์นี้ให้บริการ 1 Username ต่อ 1 คน เมื่อมีการเข้าใช้งานเกินจำนวนคน ระบบตรวจสอบจะบล็อค Username ของท่านโดยอัตโนมัติ

2. หนังสือเรียน คลิปวิดีโอ และระบบป้องกันในเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ “มาตรการทางเทคโนโลยี” ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

3. การกระทำที่เป็นการละเมิด หลบเลี่ยง ทำสำเนา และการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ โดยผิดข้อกำหนดในข้อ 1 และ 2 ถือเป็นความผิดที่สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ทีมกฎหมายเว็บไซต์ dekwiz.com