Ep.01-02

play-rounded-fill

คลิปเสริม จุดออกสอบ

เรื่องไฟ

play-rounded-fill

ใส่คอนแทคเลนส์ทำแล็บได้ไหม?

play-rounded-fill

การตักสาร

play-rounded-fill

การทิ้งสาร

play-rounded-fill

การเจือจางกรด

play-rounded-fill

การออกแบบการทดลอง

play-rounded-fill

การสังเกตและบันทึกผล

play-rounded-fill

Ep.03-04

play-rounded-fill

อธิบายเพิ่มเติม

การอ่านระดับของเหลว

play-rounded-fill
ให้สังเกต คีย์เวิร์ดที่ข้อสอบใช้ ครับ
“จะเห็นระดับของเหลว (สูงหรือต่ำ) กว่าความเป็นจริง”
หรือ
“ค่าปริมาตรของเหลว (สูงหรือต่ำ) กว่าความเป็นจริง”


ตาอยู่ต่ำ
“ระดับของเหลวที่อ่านได้จะต่ำกว่าค่าจริง”
ตาอยู่สูง
“ระดับของเหลวที่อ่านได้จะสูงกว่าค่าจริง”
ส่วนค่าปริมาตรนั้น
“ปริมาตรเกินจริง” (Excessive volume) หรือปริมาตรต่ำกว่าความเป็นจริง” (Deficient volume) ขึ้นกับเสกลของภาชนะ ว่าเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน
ตัวอย่างเพิ่มเติม กรณีสเกลบนเครื่องมือวัดไม่ลงตัว 10 ช่อง
m400 25ml คลิปพิเศษสำหรับหนังสือ TOP
ในรูป สเกลมีความละเอียดที่ 0.2 mL สังเกตระดับของเหลวอยู่ระหว่าง 10.4 กับ 10.6 mL จึงประมาณได้เป็น 10.5 mL ซึ่งค่า 0.5 นี้ถือเป็นค่าที่ได้จากการประมาณแล้ว จึงถือว่าค่าปริมาตรที่ได้จากการวัดนี้ มี 3 นัยสำคัญ
อ้างอิงจาก http://chemclass-ol.org/significant-figures/

คลิปเสริม จุดที่ชอบออกข้อสอบ

ที่มาเลขนัยสำคัญ

play-rounded-fill

สัญญากร

play-rounded-fill

ความแม่น/ความเที่ยง ในการวัด

play-rounded-fill

อุปกรณ์ตวงของเหลว

play-rounded-fill

เรียนเคมีกับครูกุ๊กได้ผลจริง uสอบติดจริง

“เพิ่งมาเริ่มรู้จักที่นี่ตอนประมาณปิดเทอม ม.5 ก็สามารถจบเนื้อหาเคมีได้ทั้งหมดเลย เพราะว่าคอร์สที่ครูกุ๊กออกแบบมา เป็นการออกแบบเพื่อให้เราเห็นความผิดพลาดของตัวเอง”
review jene คลิปพิเศษสำหรับหนังสือ TOP
น้องจีน ชัญญา
กสพท. 81.31 แพทย์ศิริราช
“น่าจะดีกว่าวิธีที่เราฟังแล้วจดตาม ใช้เวลาไม่มาก 100 ชม.นิดๆ ไม่นานเท่ากับการเรียนด้วยตัวเองแบบอื่นๆ ครับ”
review patcharapon คลิปพิเศษสำหรับหนังสือ TOP
น้องพัชรพล
96/100 เคมีวิชาสามัญ
“ในปีที่ข้อสอบเปลี่ยนแนวยากขึ้น ข้อสอบต่างๆ หรือว่าเนื้อหาต่างๆ ที่ครูกุ๊กเอามาสอนในคอร์สฝึกการวิเคราะห์ ฝึกให้เราเนี่ยได้รู้ถึงที่มาที่ไป เป็นการนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ข้อสอบกำลังปรับมาเป็นแบบนี้ด้วย”
review lew คลิปพิเศษสำหรับหนังสือ TOP
น้องหลิว กีรติ
กสพท. 80.86 แพทย์ศิริราช