ช่วยได้เยอะมาก

ติดหมอแล้ว

ไม่ต้องพูดเยอะ..

ตามนั้น

เรียน StepUp ไปแค่ครึ่งเดียว

ติด สอวน.

จากที่พอเข้าใจ พื้นฐานไม่แน่น

92/100

จากกลางๆท้ายๆมาติด TOP5

ปลื้มใจตอนสอบ

จากที่เคยสอบตก

ตอนนี้สบายแล้ว

เอาไปใช้ตอนสอบ ช่วยได้เยอะ

เพิ่งสอบเสร็จ

สงสัยเคมี..ไม่รู้จะถามใคร

แชทถามได้ตลอด

ปลดล็อคที่เคยไม่เข้าใจและหาคำตอบไม่ได้

ปลดล็อค

เคยทำไม่ถูกวิธี พอเรียนถูกวิธีแล้ว

จำเฉย