เคมีครูกุ๊กใช้เวลากระชับ ไม่เสียเวลา โดยครูเขาสอนตรงประเด็นที่เราอยากจะรู้ได้เลย ซึ่งใช้เวลาเรียนน้อยกว่าคนอื่นๆ 3 เท่า ทำให้มีเวลาได้ทบทวน และทำแบบฝึกหัดมากขึ้น และยังเข้าใจมากกว่าคนอื่นๆโดยไม่ใช่ให้ทำโจทย์ 500-600 ข้อ ซึ่งมีแต่จำนวน ไม่มีคุณภาพ แต่แบบฝึกหัดของครูกุ๊ก คัดมาแต่ข้อที่มีคุณภาพ ครบ ตรงตามเนื้อหาข้อสอบของ รร.
คอร์สแรกที่ได้เรียนกับครูกุ๊กคือ เคมีอินทรีย์ ตอนนั้นผมไม่เข้าใจอะไรเลย จากที่เรียนเคมีกับพี่กุ๊กทำให้ผมได้คะแนนเป็นที่ 2 ของห้องคิง (ต.อ.) เทอมนั้นก็ได้เกรด 4 และการทำข้อสอบ GAT-PAT ก็ได้คะแนนสูงขึ้นด้วย