ครูกุ๊กเป็นครูรุ่นใหม่ เข้าใจเด็กสมัยนี้ ข้อสอบหรือโจทย์ที่ครูคัดมาให้เราทำนั้น ล้วนเป็นข้อสอบที่สวย ต้องอาศัยการวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับข้อสอบปัจจุบัน การสอนของครูกุ๊กจึงเหมาะที่สุดกับเด็กยุคนี้ เนื้อหาครอบคลุมมากครับ เหมาะที่จะใช้อ่านเตรียมสอบ แพทย์ เภสัช แต่ต้องฝึกทำโจทย์ด้วยนะ พี่ทำโจทย์ของครูกุ๊กประมาณ 2 รอบจนคล่อง