ผมประทับใจหนังสือเคมีของครูกุ๊กที่มีเนื้อหาโดดเด่นไม่เหมือนใคร สรุปหัวข้อสำคัญไว้ชัดเจนมาก มีการดักแนวข้อสอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ผมมั่นใจว่าทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดของครูเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากที่อื่น