รางวัลและทุนการศึกษา Dek64

ทุนการศึกษา รางวัลสำหรับน้องๆในคอร์ส Dek64 น้องที่ทำคะแนนเคมีวิชาสามัญได้สูง . . รางวัลที่ 1 คะแนนเกิน 95% รับทุนการศึกษา 15,000 บาท (3 คนแรกที่แจ้ง) . รางวัลที่ 2 คะแนน 90-94% รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (5 คนแรกที่แจ้ง) . รางวัลที่ 3 คะแนน 80-89% รับทุนการศึกษา 4,000 บาท (10 คนแรกที่แจ้ง) . . รางวัลพิเศษ กรณีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท . . . ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล ต้องเป็นคนที่เรียนในเว็บ dekwiz ในปี 2563 คอร์ส StepUp หรือคอร์สตะลุยโจทย์…