ปฏิทิน TCAS67

รวมปฏิทิน TCAS67 พร้อมรายละเอียดกำหนดการแต่ละรอบ

TCAS67 เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2567 ประกอบด้วย 4 รอบ ดังนี้


ระบบคัดเลือก TCAS 67 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มี 4 รอบ

1. รอบ Portfolio (16 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67)

 • นักเรียนยื่น Portfolio ผ่านระบบ TCAS67
 • มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก

2. รอบ Quota (2 – 8 มี.ค. 67)

 • นักเรียนสมัครผ่านระบบ TCAS67
 • มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน

3. รอบ Admission (1 – 7 เม.ย. 67)

 • นักเรียนสมัครผ่านระบบ TCAS67
 • มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน TCAS67

4. รอบ Direct Admission (12 – 20 เม.ย. 67)

 • นักเรียนสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ปฏิทิน TCAS 67

รอบรูปแบบรับสมัครประกาศผลในระบบยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์ในระบบ1
1Portfolioมหาวิทยาลัยกำหนด6 ก.พ. 676-7 ก.พ. 678 ก.พ. 67
หรือ 4 พ.ค. 67
2Quotaมหาวิทยาลัยกำหนด2 พ.ค. 672-3 พ.ค. 674 พ.ค. 67
3Admissionระบบ mytcas.com
6-12 พ.ค. 67
1 20 พ.ค. 67
2 25 พ.ค. 67
20-21 พ.ค 6726 พ.ค 672
4Direct Admission3ที่ระบบของมหาวิทยาลัย
27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
1 6 มิ.ย. 67
2 17 มิ.ย. 67
1 6-7 มิ.ย. 67
2 17-18 มิ.ย. 67

หมายเหตุ:

 1. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถ สละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้
 2. 26 พ.ค 67 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 3. ประกาศจำนวนที่นั่งรอบ 4 Direct Admission ที่ mytcas.com วันที่ 29 พ.ค. 67

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับเว็บไซต์ mytcas อีกครั้ง

ยังไงแล้วครูก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ Dek67 TCAS67 ทุกคนนะครับ สำหรับน้องๆ Dek68 ที่กำลังแพลนจะติวสอบเคมีในปีหน้า TCAS68 มาดูรายละเอียดคอร์สเคมีกับครูกุ๊กก่อนได้นะครับ เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ชัวร์กว่า

ซื้อคอร์สติวเคมี เรียนออนไลน์ พร้อมหนังสือส่งตรงถึงหน้าบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม Add Line: @dekwiz