สอบแพทย์ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

สอบแพทย์ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบันใช้ระบบ TCAS ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบอยู่เสมอ น้องๆ ม.ปลายที่ใฝ่ฝันอยากเรียนหมอ คงสงสัยว่า “สอบแพทย์ใช้คะแนนอะไรบ้าง” บทความนี้จะมาอัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคะแนนที่ใช้สอบเข้าคณะแพทย์ในปี 2567 TCAS67 แบ่งเป็น 4 รอบ แต่ละรอบใช้คะแนนต่างกัน นักเรียนที่ต้องการสอบเข้าคณะแพทย์ต้องเตรียมตัว ดังนี้

คะแนนที่ใช้สอบแพทย์แบ่งเป็น 4 รอบ

1. รอบ Portfolio:

 • คะแนน Portfolio 100%
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP
 • คะแนนสอบวิชาอื่นๆ เช่น BMAT, SAT

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอบแพทย์ รอบ Portfolio มีดังนี้

 • คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์รามา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์รามา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะแพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2. รอบ Quota:

 • คะแนน TCAS67 60%
 • คะแนน Portfolio 40%
 • วิชาเฉพาะแพทย์ + 7 วิชาสามัญ หรือวิชาเฉพาะแพทย์ + GAT + PAT1 + PAT2

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอบแพทย์ รอบโควต้า มีดังนี้

 • คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์รามา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทย์รามา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เคมี A-Level StepUp 456
3 สอบแพทย์ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

3. รอบ กสพท:

 • คะแนน 70% สำหรับ 7 วิชาสามัญ
 • คะแนน 30% สำหรับวิชาความถนัดแพทย์

4. รอบรับตรง Admission:

 • วิชาความถนัดแพทย์ + 7 วิชาสามัญ หรือวิชาความถนัดแพทย์ + GAT + PAT1 + PAT2
 • แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกเอง

คะแนน TCAS67 ประกอบด้วย:

 • TGAT: ทดสอบทักษะทั่วไป 7 วิชา
 • TPAT: ทดสอบทักษะเฉพาะ 8 วิชา

วิชาที่ใช้สอบเข้าคณะแพทย์:

 • TGAT: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
 • TPAT: วิชาชีววิทยา วิชาเคมี

เพิ่มเติม:

 • บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ใช้คะแนน A-Level หรือคะแนนอื่นเพิ่มเติม
 • นักเรียนควรตรวจสอบรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

ตัวอย่างการใช้คะแนนสอบแพทย์:

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ใช้คะแนน TCAS67 70% และคะแนน GAT 30%
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ใช้คะแนน TCAS67 70% และคะแนน GAT 30%

การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ใช้คะแนน TCAS67 GAT และบางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ใช้คะแนน A-Level หรือคะแนนอื่นเพิ่มเติม นักเรียนควรตรวจสอบรายละเอียดกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัคร ตัวอย่างเช่น ถ้าหากน้องๆ อยากเข้าเรียนคณะแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ต้องสอบ TBAT ด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก mytcas

ติวคอร์สเคมีเพื่อเตรียมพร้อมสอบแพทย์ที่ dekwiz