ตารางธาตุ-ม-ปลาย-คู่มือพิชิตเคมี-ม-ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย-periodic-table-chemical-chemistry

ตารางธาตุ ม.ปลาย : คู่มือพิชิตเคมีม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ตารางธาตุ เปรียบเสมือนแผนที่ขุมทรัพย์ที่นักเรียน ม.ปลาย ทุกคนต้องเข้าใจ เพื่อไขว้กุญแจความลับของวิชาเคมี บทความนี้จะพาคุณท่องไปในโลกของตารางธาตุ เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญตารางธาตุ พิชิตทุกข้อสอบเคมี

รู้จักตารางธาตุ

ตารางธาตุ คือ แผนภูมิที่เรียงลำดับธาตุต่างๆ ตามเลขอะตอมและสมบัติทางเคมี แบ่งออกเป็น 18 หมู่ 7 คาบ แต่ละธาตุมีสัญลักษณ์ เลขอะตอม มวลอะตอม และอิเล็กตรอนเวเลนซ์

โครงสร้างตารางธาตุ

ตารางธาตุประกอบไปด้วยธาตุ 118 ชนิด เรียงลำดับตามเลขอะตอมและจำนวนอิเล็กตรอน โดยแบ่งออกเป็น 18 หมู่ และ 7 คาบ แต่ละหมู่และคาบมีสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน การศึกษาโครงสร้างตารางธาตุช่วยให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธาตุต่างๆ

ตารางธาตุ ม ปลาย คู่มือพิชิตเคมี ม ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย periodic table chemical chemistry 03 ตารางธาตุ ม.ปลาย : คู่มือพิชิตเคมีม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ตารางธาตุ ม.ปลาย : คู่มือพิชิตเคมีม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย 6

ข้อมูลสำคัญในตารางธาตุ

 • สัญลักษณ์ธาตุ
 • เลขอะตอม
 • มวลอะตอม
 • อิเล็กตรอนเวเลนซ์
 • สถานะธาตุที่อุณหภูมิห้อง
 • ประเภทของธาตุ

ประโยชน์ของตารางธาตุ

 • ศึกษาสมบัติของธาตุ
 • คาดเดาการทำปฏิกิริยาเคมี
 • วิเคราะห์องค์ประกอบของสาร
 • เรียนรู้หลักการทางเคมี

ตารางธาตุ ม ปลาย คู่มือพิชิตเคมี ม ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย periodic table chemical chemistry 04 ตารางธาตุ ม.ปลาย : คู่มือพิชิตเคมีม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ตารางธาตุ ม.ปลาย : คู่มือพิชิตเคมีม.ปลายสู่รั้วมหาวิทยาลัย 7


ทริคในการจำตารางธาตุ

จำหมวดหมู่

 • หมู่ IA (ซ้ายสุด) : โลหะอัลคาไล
 • หมู่ IIA (ถัดมา) : โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ
 • หมู่ VIA (ตั้งแต่ O ถึง Po) : คาลโคเจน
 • หมู่ VIIA (ตั้งแต่ F ถึง At) : แฮโลเจน
 • หมู่ VIIIA (ขวาสุด) : ก๊าซมีตระกูล (Noble Gas) หรือ ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas)
 • หมู่ย่อย B (สีแดง) : ธาตุแทรนซิชัน (Transition Elements)
 • ธาตุที่อยู่ตรงขั้นบันได คือ ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) ได้แก่ B (โบรอน) , Si (ซิลิคอน), Ge (เจอร์เมเนียม), As (อาร์เซนิก หรือสารหนู) , Sb (แอนติโมนีหรือพลวง) และ Te (เทลลูเรียม)

จำคาบ

 • คาบ 1 : ไฮโดรเจนและฮีเลียม
 • คาบ 2 : ธาตุเบา
 • คาบ 3 : ธาตุโลหะ
 • คาบ 4 : ธาตุทรานซิชัน
 • คาบ 5 : ธาตุโลหะ
 • คาบ 6 : ธาตุทรานซิชัน
 • คาบ 7 : ธาตุกัมมันตรังสี

เทคนิคการจำ

 • แต่งเพลง ใช้กลอนหรือเพลงช่วยจำ
 • เขียนคำย่อ หรือจดจำตารางธาตุแบบแบ่งโซน
 • จดจำจากตารางธาตุที่มีสี
 • ท่องจำหมวดหมู่ธาตุ

ฝึกฝนจำตารางธาตุ

 • ฝึกท่องชื่อ สัญลักษณ์ เลขอะตอม และสมบัติของธาตุ
 • ฝึกทำโจทย์เกี่ยวกับตารางธาตุ
 • ฝึกเขียนสูตรเคมี ฝึกฝนทำโจทย์

เคล็ดลับพิชิตเคมี ม.ปลาย

 • เข้าใจโครงสร้างตารางธาตุ
 • ฝึกฝนจดจำข้อมูลธาตุ
 • เรียนรู้สมบัติและการทำปฏิกิริยา
 • ทำโจทย์เคมีอย่างสม่ำเสมอ

ตารางธาตุ เปรียบเสมือนกุญแจไขประตูสู่โลกเคมี เข้าใจและใช้งานอย่างถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนพิชิตบทเรียนเคมี ม.ปลาย ได้อย่างมั่นใจ และการเข้าใจตารางธาตุ จะช่วยให้คุณเรียนรู้สมบัติของธาตุ เขียนสูตรเคมี และทำโจทย์เคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางใหน้องๆ พิชิตตารางธาตุ และคว้าคะแนนดีๆ จากวิชาเคมีนี้ได้นะครับ

การศึกษาตารางธาตุอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักเรียนมัธยมปลายเข้าใจวิชาเคมีได้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและต่อยอดสู่ careers ในสายงานวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้

อยากเก่งเคมี อัพคะแนนให้สูงขึ้น ดูคอร์สเคมี และปรึกษาครูกุ๊กได้เลยครับ!